SENI UKIR ISLAM  

Posted by my name: TOYA

PENDAHULUAN

Zaman keemasan kesenian Islam bermula pada 750 apabila seni tembikar, kaca, seni logam, tekstil, manuskrip berhias dan pertukangan kayu berkembang maju. Sepuh berkilat merupakan sumbangan Islam yang terunggul kepada seni tembikar. Manuskrip berhias menjadi suatu seni yang penting dan amat dihormati dan lukisan potret kenik berkembang maju di Parsi. Secara umumnya para ulama membahagikan seni rupa kepada dua iaitu seni rupa yang mempunyai imej ataupun bentuk dan seni rupa yang yang tidak mempunyai imej dan bentuk. Seni rupa yang mempunyai bentuk ialah apa yang diperbuat daripada tembaga, batu, besi dan sebagainya. Manakala seni rupa yang tidak mempunyai imej dan bentuk pula sesuatu yang dilukis diatas kertas, dinding-dinding, lantailantai,bantal-bantal dan sebagainya. Seni ukir Islam terdiri dari pelbagai cabang seperti seni bina, seni khat dan seni lukis. Seni ukir berkembang seiring dengan seni-seni yang lain sehingga kini. Ada pendapat mengatakan seni khat dan seni ukir tidak berbeza kerana kemasyuran seni khat atau kaligrafi juga merupakan hasil kemajuan seni ukirnya. Perkembangan seni ukirnya berjalan seiring dengan perkembangan seni-seni lain terutama seni bina Islam. Ini kerana bangunan dan binaan-binaan tersebut biasanya dihiasi dengan ukiran yang bertujuan untuk mengindahkan dan menampakkan keunggulan. Kertas kerja ini akan memberi tumpuan kepada seni ukiran pada zaman Islam. Dalam kertas kerja ini juga akan dikupas mengenai seni ukir yang ada pada zaman kerajaan Umaiyyah, kerajaan Abbasiyyah, Umaiyyah di Andalus, kerajaan Fatimiyyah, kerajaan Uthmaniah, kerajaan Mughal dan Tanah Melayu.SEJARAH KEMUNCULAN SENI UKIR ISLAM

 Seni ukir Islam memulai sejarah kemunculan di Tanah Arab diikuti Parsi, Turki, India dan negeri-negeri Tanah Melayu. Bangsa Arab merupakan bangsa yang mula-mula memeluk Islam dan kerana merekalah seni ukir bermula. Kehebatan mereka sebagai pengukir dan ahli pertukangan telah terbukti sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW lagi(Norashikin Mhd Bani 2002). Sebagai contohya, masyarakat Saba’ di Yaman sudah mempunyai ahli-ahli yang mahir dalam bidang ukiran dan pertukangan. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan seni ukir dan seni bina sudah berkembang pada zaman tersebut menerusi peninggalan runtuhan-runtuhan bangunan termasuk bangunan empayar Ma’rib. Antara yang ditemui ialah ukiran batu kaum Saba’ yang menunjukkan Puteri Saba’ iaitu Puteri Balqis. Turut ditemui ialah beberapa kesan pertukangan tangan seperti alat-alat rumah, kerusi, lampu dan sebagainya(Norashikin Mhd Bani 2002). 

CIRI-CIRI SENI UKIR ISLAM

 Keindahan seni ukir Islam sebenarnya berdasarkan kepada ciri-ciri tersendiri dan unik. Seni ukir Islam mempunyai ciri yang berbeza dengan seni ukir bangsa lain. Seni ukir dalam Tamadun Islam perlu dipelajari kerana mengandungi nilai-nilai estetika yang mencerminkan kemahiran dan kehalusan budi sesuatu kaum(Norashikin Mhd Bani 2002). Antara ciri seni ukir Islam ialah seni yang berpandukan kepada akidah dan akhlak. Satu garis panduan mengenainya telah dicetus iaitu bertujuan untuk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T. Ukiran yang dihasilkan mengandungi nilai-nilai murni yang melambangkan akhlak ataupun ia berbentuk neutral yakni bebas dari nilai-nilai negatif. Konsep penting dalam penghasilan seni ukir Islam kerana ia akan membangkitkan perasaan, damai dan merendahkan diri ke hadrat Ilahi. Pengagungan dan perhiasan bukanlah matlamat sebenar bagi seni ukir Islam. Namun dengan perkembangan bentuk penggunaan corak, warna dan rekabentuk yang diperbuat berdasarkan ajaran alQuran(Norashikin Mhd Bani 2002). Seni ukir Islam mestilah tertakluk kepada Syariat. Contohnya seni ukir Islam tidak boleh menyerupai unsur-unsur haiwan dan manusia ataupun makhluk bernyawa. Perkara ini berbeza dengan seni ukir Parsi yang banyak menghasilkan ukiran yang menyerupai haiwan dan manusia. Manakala ukiran pada tembikar dan gangsa turut bercampur aduk dengan motif-motif kaligrafi dan arabes(Norashikin Mhd Bani 2002). 

KONSEP SENI UKIR
Seni ukir Islam mempunyai nilai yang tinggi samada dalam susunan komposisi cara pengisian bidang yang dihias, ataupun dalam menyelaraskan motif-motif ukiran. Pada umumnya pembahagian bidang itu diatur berdasarkan geometri yang bermotifkan seperti daun, akar, bunga, dan sebagainya. Oleh itu, dalam seni ukir Islam kelihatan paduan yang hormani antara rasa dan akal yang kelihatan pada ukiran kayu, batu, tembaga, besi dan sebagainya(Abdul Ghani Samsudin et al 2001). Seni ukir ini kerap terjalin dengan seni khat. Seni khat merupakan suatu keistimewaan seni ukir yang sering didapati menghiasi bangunan-bangunan Islam. Oleh itu, seni ini bukan semata-mata untuk memenuhi kewujudan seni untuk seni atau sebagai pantulan dan jelmaan rasa indah sahaja. Namun ia juga memberi kesan lain yang lebih mendalam dan bererti iaitu kesan keindahan yang mendekatkan kepada peri manusia dan rasa ketuhanan. Justeru ukiran-ukiran dari pelbagai motif itu terjalin denagn keindahan ayat-ayat al-Quran, hadis-hadis dan kata-kata hikmat yang dapat menambat hati dan perasaan manusia(Abdul Ghani Samsudin et al 2001). Seni ukir juga dinamakan seni pahat merangkumi apa sahaja yang dipahat atau yang di ukir, samada yang berbentuk patung-patung manusia, binatang atau apa sahaja yang sifatnya berlembaga, samada ukirannya pada dinding-dinding rumah dan sebagainya(Abdul Ghani Samsudin et.al 2001).

PERKEMBANGAN SENI UKIR ISLAM ZAMAN RASULULLAH DAN KHALIFAH AL-RASYIDIN
  
Bermula dengan turunnya ayat suci al-Quran kepada baginda Rasulullah s.a.w, masyarakat Arab yang petah bersyair serta berpuisi, menggunakan kepandaian yang dikurniakan mencipta tulisan berseni atau kaligrafi sebagai tinggalan tamadun Islam untuk ditatap generasi seterusnya. Pensyarah pelawat Muzium Kesenian Islam Malaysia (IAMM), Profesor Dr Heba Barakat, berkata sejarah kaligrafi atau dalam bahasa Yunaninya, kalious, dikatakan bermula sejak kurun kelapan apabila masyarakat Arab menghasilkan tulisan bagi menunjukkan ketinggian martabat kabilah mereka. Menurutnya, adalah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila dapat menghasilkan seni ukiran yang indah dan halus untuk ditunjukkan kepada pihak lawan, apatah lagi apabila digabungkan dengan kekuatan kehebatan kabilah mereka sewaktu di medan perang. Ketinggian kabilah Arab pada zaman dulu diukur pada kehebatan mereka sewaktu berperang, bersyair serta tulisan yang dihasilkan. Semakin tinggi kreativiti mereka, semakin tinggi sanjungan yang diterima(http://www.sipoel.unimed.in). Kebanyakan hasil lakaran yang dicipta berdasarkan suasana pada masa itu seperti berlatar belakangkan peperangan antara kabilah. Mereka melakarkan kaligrafi sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan mereka dari segi emosi dengan merujuk pada ayat alQuran yang menceritakan mengenai sebab dan akibat berlakunya peperangan itu. Ia mempunyai simbolik tersendiri kerana bukan semata-mata menunjukkan kekuatan dalam peperangan tapi juga dalam menghasilkan sesuatu yang boleh menaikkan martabat dan semangat kaum mereka yang pergi berperang untuk mencari kemenangan,” katanya. Penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia oleh pedagang Arab menyebabkan tulisan kaligrafi turut berkembang sama ada melalui dakwah, penaklukan mahupun perdagangan. Pertembungan antara dua budaya menyaksikan tulisan kaligrafi mengalami corak perubahan dalam bentuk, warna mahupun tulisan namun paksi asasnya masih pada ayat al-Quran. Sejajar dengan perkembangan Islam, tulisan kaligrafi mengalami perubahan mengikut kesesuaian tempat dan budaya masyarakat, namun masih gunakan ayat alQuran. Kehalusan ukiran dan ayat yang dilakarkan begitu terserlah kerana dihasilkan dengan penuh rasa tawaduk terhadap Allah, sesuai untuk memberi penghormatan pada ayat al-Quran(http://www.sipoel.unimed.in). Pada zaman Rasulullah S.A.W, seni ukir Islam belum lagi mengalami perkembangan yang luas. Binaan yang ketara ialah dengan pembinaan masjid. Ia dibina dengan ringkas tanpa hiasan yang pelbagai. Kesenian Islam nampak ketara dari sudut seni bina dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Selepas Nabi Muhammad wafat yang memerlukan kepada penganti untuk menyambung tugas-tugas sebagai pentadbir negara. Zaman Khalifah al-Rasyidin telah menyaksikan masjid-masjid mula dihiasi dengan ayat-ayat al-Quran yang diukir indah. Ukiran yang dibuat bertujuan untuk mengambarkan dengan jelas padian antara pembangunan fizikal dengan kerohanian serta ketakwaan yang tinggi. Seni khat, ukiran dan hiasan dalaman merupakan ciri baru yang di adun dengan ciri masjid yang dibina pada zaman Rasulllah pada zaman ini. Mimbar masjid telah diperkenalkan penggunaanya oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi di Madinah ditingkatkan kualitinya. Pada tahun 21 H, mimbar masjid mula diukir dengan seni khat yang cantik beserta ukiran yang berseni.  

SENI UKIR ZAMAN UMAYYAH
 Pada zaman pemerintahan Bani Umayyah telah perkenalkan kubah yang merupakan salah satu ciri identiti seni bina Islam. Kubah diperkenalkan pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (65-86H). Keindahan seni bina ini telah kian meningkat lagi apabila ukiran dan khat yang dapatmenimbulkan keimanan kepada Allah SWT. Arca, maqsurah, dan bentuk-bentuk gambarajah yang indah turut diperkenalkan oleh seni bina Islam pada zaman Bani Umayyah. Seni khat dan ukiran yang menakjubkan menjadi lebih indah dan berseri apabila dihiasi dengan kaca yang bertatahkan batu permata yang berkilauan dan lain-lain lagi. Ukiran seni khat begitu meluas pada masa itu yang mengukir ayat-ayat alQuran di masjid. Di masjid sekali-kali tidak diukir lukisan yang mempunyai bentuk seperti manusia, binatang dan sebagainya kerana ia bertentangan dengan nilai-nilai akidah Islam(Mustafa Hj Daud 1991). Pada zaman Rasulullah, baginda telah mimbar dengan tiga tangga dan baginda merasa lebih nyaman duduk di atasnya semasa berkhutbah. Setelah Umayyah mengambil alih tapuk pemerintahan, beliau telah menambah jumlah tangga menjadi enam. Tempat duduk baginda dalam menyampaikan dakwah iaitu mimbar telah di ubah menjadi tinggi dan dihiasi indah dengan ukiran(Yulianto Sumalyo 2000). Banyak bukti yang menunjukkan seni ukir Islam mula menampakkan perkembangan secara meluas zaman Bani Umayyah. Pada zaman ini, seni ukir Islam berkembang maju untuk membentuk suatu identiti kesenian Islam yang tersendiri. Para khalifah Bani Umayyah berpendapat bahwa perlu bagi kerajaan untuk membina strukturstruktur dan binaan yang mewah bagi menunjukkan kehebatan mereka sebagai khalifah. Misalnya, Muawiyyah memindahkan pusat pentadbiran ke Damsyik dan beliau merasakan perlu untuk membina kediaman yang menunjukkan status sebagai khalifah. Oleh itu, beliau telah memerintah pembinaan istana yang diperbuat daripada batu-batu yang bermutu tinggi(Norashikin Mhd Bani 2002). Selain itu, perkembangan bandar yang begitu pesat telah menarik ramai rakyat dari pelbagai keturunan dan agama untuk berhijrah ke kota Damsyik. Dengan itu berlaku pertembungan tamadun yang turut memberi kesan kepada penghasilan ukiran. Bangsa Arab banyak belajar dari kepakaran seni tukang dan ukiran batu dari negeri Syam, Parsi dan Mesir. Antara kepandaian yang dikuasai termasuk ukiran dinding berbentuk sarang labah-labah.
Antara contoh lain yang menunjukkan perkembangan seni ukir Islam pada zaman ini sepertimana terdapat pada binaan Masjid Suriah. Keseluruhan bentuk dan ciri masjid ini telah dihiasi dengan pelbagai bentuk ukiran yang indah dan ia terdiri daripada bahanbahan yang mahal dan bermutu tinggi. Jelaslah bahawa perkembangan seni ukir Islam berkembang pesat dengan bermula zaman Bani Umayyah. Perkembangan ini merupakan satu dari lambang atau petanda kewujudan kesenian Islam yang terpenting dalam Tamadun Islam. Ukiran-ukiran yang menghiasi bangunan-bangunan telah tersebar luas dibumi Sepanyol, Iraq, Syam dan Mesir. Semua ini menjadi bukti peninggalan umat Islam pada zaman Bani Umayyah(Norashikin Mhd Bani 2002).

 SENI UKIR ZAMAN ABBASIYAH
 Keagungan seni bina Islam telah sampai ke puncak keagungan pada zaman pemerintahan Bani Abasiyyah. Tamadun Islam telah berhadapan dengan beraneka jenis tamadun yang ada di dunia, khususnya seni bina. Pertembungan dengan kebudayaan asing yang beraneka rupa ini memberi inspirasi yang cukup bertenaga bagi ahli seni bina Islam mereka bentuk bangunan dan perhiasan yang masih lagi berada dalam lunas-lunas Islam. Jika sekiranya seni bina asing berasaskan kepada lukisan yang berbentuk berhala, seni bina Islam mengantikannya dengan pamandangan yang indah seperti tumbuh-tumbuhan, garisan geometri dan lain-lain lagi(Mustafa Hj Daud 1991). Zaman Khalifah Abbasiyyah lebih luas sempadan berbanding Bani Umayyah. Pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyyah iaitu Baghdad ternyata mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi tumpuan pelbagai bangsa serta mengalami asilimisasi kebudayaan. Keadaan ini telah mencorakkan kemajuan dalam Daulah Abasiyyah(Norashikin Mhd Bani. 2002). Ukiran bangsa Parsi kelihatan jelas pada binaan Istana al-Dhabab di Banghdad. Reka bentuk dan seni ukir Parsi ini di ambil dari orang Parsi yang tinggal di Baghdad.
Istana ini kemudian dijadikan model seni ukir dan seni khat yang menghiasai bangunan istana samada bahagian dalam dan luar. Penghasilan seni ukir Islam pada zaman Daulah Umayyah banyak dihasilkan pada masjid-masjid, tetapi pada zaman Daulah Abasiyyah lebih ditumpukan kepada pembinaan Istana. Contohnya, semasa pemerintahan khalifah al-Jaafar telah membina istana alDhabab (Istana Emas) di Baghdad. Pada masa itu juga, istana-istana telah menjadi tempat berkembangnya seni ukir, seni khat , seni bina dan sebagainya. Jika dilihat bahawa seni ukir lebih luas pengaruhnya dan konsepnya kerana tidak terhad pada bangunan masjid sahaja. Pada zaman Daulah Abbasiyyah, jelas perkembangan seni ukir Islam telah sampai ke kemuncak iaitu apabila jajahan takluk menjadi luas dan serta berlaku asilimisasi kesenian antara kaum dan kawasan. Pada waktu itu juga, bentuk dan ukiran Islam menjadi lebih banyak dan bertambah indah. Kehalusan corak ukiran Islam begitu mengagumkan mata memandang. Aspek seni ukir Islam zaman Daulah Umayyah jelas lebih bersifat klasik berbanding pada zaman Daulah Abbasiyyah(Norashikin Mhd Bani. 2002).

 ZAMAN KERAJAAN FATIMIYYAH
 Selama lebih kurang 240 tahun kerajaan Fatimiyyah memerintah Mesir dan negeri-negeri sekitarnya yang meluas di Lautan Atlantik di barat dan Laut Merah di timur dengan seramai tiga belas orang khalifah yang memegang tampuk pemerintahan kerajaan berkenaan, terdapat begitu banyak kemajuan dan pembangunan negara ini yang dapat menandingi pencapaian kerajaan Abbasiyah di Baghdad dalam bidang ketenteraan, ekonomi, pelajaran, kesenian, dan lain-lain( Dasuki Ahmad 1982). Dalam bidang kesenian ini kerajaan Fatimiyyah telah berjaya memajukan perusahaan tangan yang bernilai tinggi seperti bertenun, mengukir, dan menyulam dalam berbagai jenis. Antaranya tikar permaidani, pakaian, pelana kuda, dan lencana-lencana kebesaran dari logam. Khalifah pertama kerajaan Fatimiyyah di mesir iaitu Khalifah Muiz, pernah mendirikan sebuah kilang yang menjalankan perusahaan tenunan untuk pakaian para pegawai kerajaan yang akan digunakan ketika musim sejuk dan panas. Selain itu, di tempat tersebut juga dibuat kiswah ( kelambu ) Kaabah yang megah sekali. Pada kelambu tersebut, dilukis dua belas bulan sabit daripada emas. Ayat-ayat Al-Quran juga ditulis dengan zamrud yang berwarna biru, kemudian di bungai pula dengan permata-permata yang mahal harganya(Dasuki Ahmad 1982). Disebabkan kekayaan yang melimpah-limpah, sejarah ada membuktikan terdapat satu zaman dalam pemerintahan kerajaan Fatimiyyah ini, dengan tertegaknya istanaistana yang tersergam indah, megah, cantik ukirannya sebagai lambang kesenian Islam pada waktu tersebut dan dapat dilihat hingga ke hari ini(Dasuki Ahmad 1982).

 ZAMAN UMAYYAH DI ANDALUS
 Kerajaan Bani Umayyah boleh dianggap sebagai zaman permulaan perkembangan kesenian Islam di Sepanyol. Sejak pembukaan di Sepanyol sehingga tahun 976M, boleh dianggap sebagai tahap pembinaan tamadun Islam di Sepanyol. Dalam tempoh tersebut telah dibina masjid besar di Cordova(Mahyudin Yahya, Ahmad Jelani Halimi 1995) Alhambra (Bahasa Arab: ‫ = الحمراءAl Ħamrā'; yang bermaksud "Istana Merah") adalah sebuah masjid, istana dan kompleks kota silam kerajaan Moor Granada, di selatan Sepanyol (dikenali sebagai Al-Andalus apabila kotanya dibina), menduduki atas bukit teres di tenggara sempadan di bandaraya Granada. Ini adalah tempat tinggal raja-raja Muslim Granada dan mahkamah mereka, tetapi sekarang sebuah muzium yang mempamerkan kecantikan gaya seni bina Islam( http: www.wikipedia.org). Kecantikkan masjid cordova tidak dapat menandingi dengan masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid al-Aqsa. Pada bangunan ini terdapat kesenian Byzantine dan Rom Purba. Terdapat kira-kira 1093 tiang dari marmar berbentuk papan catur. Selain itu, masjid ini mengandungi 19 ruang tengah yang membujur. Mimbarnya diperbuat daripada gading dan kayu yang berharga serta diletakkan paku-paku emas. Dalamnya dihiasi seribu lampu. Sebelah selatan berhadapan Wadi al-Kabeer dengan 19 pintu yang di tempa dengan emas. Manakala bahagian tenggara dan barat laut mempunyai 9 pintu. Terdapat arca di dalamnya yang berbetuk tapak kaki kuda dan bulat. Di pintupintu dan di bumbungnya terdapat banyak lukisan-lukisan geometri. Selain Masjid Cordova, Madinat al-Zahra dibina berlandaskan seni bina Islam yang tinggi nilainya. Menurut pakar arkeologi bandar istana punyai bentuk dan senibina cukup indah paduan seni bina rom dan Islam. Siling dan dinding dibentuk dari emas dan marmar. Terdapat kolam raksa dan lapan buah pintu terdiri dari gading gajah dan kayu ebony yang amat berharga. Sertiap hari pembinaaannya menggunakan 6000 ketul batu besar yang telah dipahat selain batu granit dan batu bata(Maruwiah Ahmat 1993). Zaman pertama kerajaan Umayyah di Sepanyol yang terpisah dari kerajaan Abbasiyah di Baghdad bermula apabila Abdul Rahman bin Muawiyah bersama dengan pengikut-pengikutnya berjaya merampas kuasa pemerintahan negeri Sepanyol di Cordova bawah pimpinan gabenor Abbasiyah yang pertama Yusuf bin Abdul Rahman al-Fihri dan mendirikan pemerintahan Umayyah di Sepanyol iaitu pada tahun 756M ( 138H )(Dasuki Ahmad 1982). Abdul Rahman ini juga dikenali dengan gelaran Abdul Rahman al-Dakhil ( Yang Memasuki Negeri ), kerana kejayaannya sebagai pengasas kepada kerajaan Umayyah yang terletak di Sepanyol ini. Selain itu, baginda juga memutuskan hubungan dengan kerajaan Abbasiyah dan mendirikan pusat pentadbirannya yang tersendiri yang terletak di Cordova, Sepanyol(Dasuki Ahmad1982). Abdul Rahman al-Dakhil telah menubuhkan sebuah kota yang kuat dan teguh di Sepanyol. Semasa pemerintahannya, baginda telah mencantikkan bandar-bandar dibawah kerajaannya, mengadakan beberapa telaga simpanan air, membina tali air, dan menanam pokok buah-buahan dan memajukan perusahaan pertanian, membina tempat persinggahan di luar Kota Cordova dan membina benteng di sekeliling ibu kota. Pada tahun 786M, beliau telah meletakkan batu asas sebuah masjid yang besar di Cordova yang menjadi simbol pemerintahan Islam. Masjid ini diberikan nama Masjid al-Qurtuba yang telah siap pembinaannya pada zaman pemerintahan amir-amir selepasnya. Masjid ini merupakan suatu keagungan kerajaan Islam Sepanyol dalam sejarah kesenian Islam. Namun malangnya, dalam tahun 1236M ia telah dijadikan gereja, hingga kini masih tetap berdiri teguh dengan nama La Mezquita atau Cathedral-Mosquita(Dasuki Ahmad 1982). Khalifah Abdul Rahman I, perkembangan seni tekstil, tembikar dan seramik berkembang pesat kerana diberi perlindungan, sokongan dan pengarahan dari khalifah. Hasil dorongan daripada pemerintahan seni-seni tersebut mengalami perkembangan yang maju serta memiliki ciri-ciri khas dan tersendiri sebagai bentuk seni orang moor yang disebut ‘hispano mauresque’. Pemerintahan Abdul Rahman II, ( 206-238H/822-852M ) Andalus dalam zaman ini dikenali juga dalam zaman kebebasan dan kegemilangan. Pada tahun 832-848M, dibina beberapa anjung dan ruang yang mengadap kiblat masjid ini dihiasi dengan ukiran ayat-ayat al-Quran yang menarik dan cantik, seni binanya ditiru dari gaya klasik Rom. Pemerintah kedua yang telah memajukan kerajaan Islam ini ialah Abdul Rahman al-Ausat yang telah memerintah pada tahun 822M/206H. Baginda telah mencantikkan Kota Cordova dengan membina jalan-jalan raya, taman-taman, tempat-tempat perdagangan, dan memperbesarkan serta memperbaiki masjid-masjid. Manakala dalam istana pula, telah diukirkan dengan bentuk dan corak yang begitu menarik menambahkan lagi kemegahan istana yan telah berdiri tersergam indah(Dasuki Ahmad.1982). Seterusnya kemajuan kerajaan Umayyah di Andalus ini terus diciptakan oleh pemerintah yang seterusnya dengan memakai gelaran Khalifah Abdul Rahman al-Nasir berbanding pemerintah yang sebelum ini dengan gelaran amir, memerintah pada tahun 912M ketika usia mencapai 23 tahun. Semasa pemerintahannya, Cordova telah menjadi sebuah kota yang terbesar dan megah sekali ketika waktu tersebut. Kemegahan dan kebesaran itu adalah kerana adanya istana-istana dan gedung-gedungnya yang indah permai, masjid-masjidnya yang besar, jambatannya yang panjang, hebat dan kukuh melintangi di atas Sungai Guadalquivir ( Sungai Wadil Kabir ) (Mahyudin Yahya & Ahmad Jelani Halimi 1995). Abdul Rahman III, setiap istana punyai nama tersendiri seperti Istana alMubarrra’, al-Kamil, al-Masyuq, al-Raudha, al-Mujaddl, al-Hair dan lain-lain. Tetapi taman bunga, kolam-kolamnya indah serta punyai keluasan yang sangat luas. Sekeliling taman terdapat arca yang indah dan menarik, seni pahatnya berasal dari Rom dan percikan air yang berpancaran pelbagai bentuk. Manakala zaman Hakam II, ( 350-366 H/ 961-976M ) Keistimewaannya yang lain ialah dari segi kehalusan dan keindahan seni bina yang tidak dijangkakan pada perbelanjaan masjid ini yang pada awalnya sebanyak 80,000 dinar. Saiznya pula, ialah 360x 270 kaki dan dibina di atas sebidang tanah seluas empat ekar. Ia mempunyai 21 pintu dan 1239 tiang batu yang bertatahkan permata. Di dalamnya tedapat 10 lorong melintang dan 30 lorong membujur. Mimbarnya diperbuat daripada gading dan kayu berharga dan dilekatkan dengan paku-paku emas. Di dalam masjid ini dihiaskan dengan 1000 buah lampu. Di tengah-tengahnya dibina sebuah air pancut (Mahyudin Yahya & Ahmad Jelani Halimi1995). Selain masjid Cordova, terdapat bandar istana di Madinah al-Zahra’yang dibina oleh Abdul Rahman II. Namun begitu, menurut pakar-pakar arkeologi, Bandar istana ini mempunyai bentuk dan seni bina yang sungguh indah. Selain itu, terdapat beberapa buah seni bina yang menarik berupa benteng-benteng pertahanan yang dibina pada zaman Bani Umayyah di Sepanyol. Begitu juga barang-barang dan alat-alat perhiasan rumah yang diperbuat dari emas, perak, gading, marmar dan kristal yang ditemui di Cordova(Mahyuddin Yahya. 1995). Istana al-Zahra merupakan sebuah kota yang cantik yang didirikan oleh Abdul Rahman pada tahun 936M, di suatu sudut penjuru dalam Kota Cordova. Ini merupakan tanda ketinggian, kehalusan kesenian dan kekayaan negeri Sepanyol pada waktu tersebut.
Kos bagi mendirikan kota tersebut telah dibiyai Abdul Rahman dengan membelanjakan wang hampir tujuh juta dinar. Di samping kota ini, terdapat sebuah masjid yang besar dan permai dikelilingi oleh pejabat-pejabat kerajaan dan taman-taman bunga yang indah. Pada zaman ini bilangan masjid d Kota Cordova sahaja telah mencapai angka hingga 600 buah, perpustakaan 70 buah, kedai-kedai buku pula tidak terhitung banyaknya, sedangkan penduduk di kawasan tersebut tidak lebih dari setengah juta orang(Dasuki Ahmad: 1982,340 ). Selain itu, antara yang dapat dikagumi hingga sekarang peninggalan yang terdapat di Sepanyol ialah Masjid al-Qurtuba di Cordova, Menara Giralda di Seville, Istana Zahra, Istana Jaafariyah di Saragossa, Istana Makmun, Masjid Jamik di Isybiliyah, Istana Alhambra di Granada, dan lain-lain. Bandar Toledo hari ini telah dijadikan muzium, iaitu bangunan-bangunannya dan jalanrayanya yang berasal dari kurun kelima belas tidak diubah untuk dijadikan tumpuan pelancong, manakala jalan-jalannya sempit dan boleh dilalui oleh hanya sebuah kereta sahaja. Masjid besar di Cordova yang boleh memuatkan 100,000 orang dan mempunyai 1000 tiang telah dijadikan gereja dan sampai sekarang terkenal dengan nama CathadalMosquita. Ukiran di dalamnya sangat cantik, orang-orang Sepanyol hari ini membiarkan ukiran dan tulisan ayat-ayat al-Quran dalam bangunan itu, di samping itu mereka telah mendirikan patung-patung dan lukisan tentang Nabi Isa dan pemimpin agama kristian yang lain. Mereka melakukannya sebagai ingatan kemenangan Kristian ke atas umat Islam(Dasuki Ahmad 1982).

This entry was posted on 7:05 AM . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments